Werken bij Noorderzorg

Zorg jij voor de toekomst van onze cliënten?

Aandacht voor een betere balans in zorg en welzijn

Werken bij Noorderzorg

Wonen, welzijn en zorg voor ouderen in Noord-Groningen, een breed pakket aan voorzieningen. Wij bieden onze cliënt woonruimte, alle vormen van intensieve ouderenzorg, thuiszorg en dagbesteding. Vanuit een visie op positieve gezondheid maken we de verbinding van zorg naar welzijn en andersom. Dit gaat hand-in-hand. Jij ziet de meerwaarde van deze combinatie en hoe dit zorgt voor een betere balans in het leven van de cliënt.

 

 Uitgelichte vacatures

 

 Uitgelichte vacatures

 

Goede zorg en welzijn voor onze ouderen begint bij jou
 

Als jij het naar je zin hebt en je goed voelt, merken de mensen om je heen dat ook, de cliënt, de familie en je collega’s. Je kijkt uit naar elke nieuwe dag met nieuwe kansen, nieuwe uitdagingen. Bij ons is er aandacht voor elkaar. We werken op een wijze waarbij de cliënt en de naasten de regie houden. De vertrouwde omgeving blijft en voelt dichtbij voor hen. Je werkt vanuit dit uitgangspunt. Bij ons voelt de cliënt zich altijd thuis.


Jouw talent en eigenaarschap

Jij bent zoals je bent en brengt je kennis en ervaring in. Dat maakt het team divers en de collega’s aanvullend aan elkaar. We zien je als een waardevolle schakel in de ketting. Wil je een stap maken? Bij ons kun je verbreden of verdiepen. We bieden opleidingen en modules in ons leerplatform. Zo investeren we voortdurend in het leveren van zorg en welzijn bij complexere ouderenzorg. En sluiten we aan op jouw ambities.

 

Als jij het naar je zin hebt en je goed voelt, merken de mensen om je heen dat ook, de cliënt, de familie en je collega’s. Je kijkt uit naar elke nieuwe dag met nieuwe kansen, nieuwe uitdagingen. Bij ons is er aandacht voor elkaar. We werken op een wijze waarbij de cliënt en de naasten de regie houden. De vertrouwde omgeving blijft en voelt dichtbij voor hen. Je werkt vanuit dit uitgangspunt. Bij ons voelt de cliënt zich altijd thuis.


Jouw talen en eigenaarschap

Jij bent zoals je bent en brengt je kennis en ervaring in. Dat maakt het team divers en de collega’s aanvullend aan elkaar. We zien je als een waardevolle schakel in de ketting. Wil je een stap maken? Bij ons kun je verbreden of verdiepen. We bieden opleidingen en modules in ons leerplatform. Zo investeren we voortdurend in het leveren van zorg en welzijn bij complexere ouderenzorg. En sluiten we aan op jouw ambities.

 

Wat wij belangrijk vinden

Wat wij belangrijk vinden 
 

 

Bij ons werk je vanuit je eigen kracht. We vinden het belangrijk dat jij een positie krijgt waar jij enthousiast van wordt en waarin je laat zien dat dit bij je past. De zorgvraag van cliënten wordt zwaarder. Er komt een groter accent te liggen op mensen met dementie en complexe somatische problematiek. De oudere van nu blijft langer thuis wonen. Zo ontstaat er meer vraag naar complexere thuiszorg en ondersteuning in de thuissituatie. Bij Noorderzorg heb je de mogelijkheid om te investeren in je talenten zodat we goed voorbereid zijn op de toekomst. Wij stimuleren dan ook het volgen van opleidingen en het vergroten van jouw deskundigheid.

 

De cliënt en zijn naasten houden de regie over het leven en de daarbij horende zorg. Hierdoor blijft de vertrouwde omgeving dichtbij, wat vaak als comfortabel wordt ervaren. Jouw werkzaamheden blijven aanvullend hierop. Je kijkt vooral naar wat de cliënt gewend was in zijn thuissituatie en wat hij kan. Vanuit positieve gezondheid bied je zorg en welzijn aan. Zo goed mogelijk.

 

We streven voortdurend naar een zo efficiënt mogelijk ingerichte organisatie. Zo is er meer geld beschikbaar voor de zorg. We letten op het optimaliseren van processen en gaan verspilling tegen. Ook samenwerking met andere zorgpartijen, met naasten en vrijwilligers kunnen hieraan een bijdrage leveren. We vragen onze medewerkers bewust te zijn van kosten en mee te denken in kleine verbeteringen. Want een financieel gezonde organisatie levert de cliënt, de organisatie maar ook jou iets op.  

 

 
Doen waar je goed in bent

Bij ons werk je vanuit je eigen kracht. We vinden het belangrijk dat jij een positie krijgt waar jij enthousiast van wordt en waarin je laat zien dat dit bij je past. De zorgvraag van cliënten wordt zwaarder. Er komt een groter accent te liggen op mensen met dementie en complexe somatische problematiek. De oudere van nu blijft langer thuis wonen. Zo ontstaat er meer vraag naar complexere thuiszorg en ondersteuning in de thuissituatie. Bij Noorderzorg heb je de mogelijkheid om te investeren in je talenten zodat we goed voorbereid zijn op de toekomst. Wij stimuleren dan ook het volgen van opleidingen en het vergroten van jouw deskundigheid.  

  

Cliënt houdt de regie

De cliënt en zijn naasten houden de regie over het leven en de daarbij horende zorg. Hierdoor blijft de vertrouwde omgeving dichtbij, wat vaak als comfortabel wordt ervaren. Jouw werkzaamheden blijven aanvullend hierop. Je kijkt vooral naar wat de cliënt gewend was in zijn thuissituatie en wat hij kan. Vanuit positieve gezondheid bied je zorg en welzijn aan. Zo goed mogelijk.

  

Bedrijfseconomisch gezond

We streven voortdurend naar een zo efficiënt mogelijk ingerichte organisatie. Zo is er meer geld beschikbaar voor de zorg. We letten op het optimaliseren van processen en gaan verspilling tegen. Ook samenwerking met andere zorgpartijen, met naasten en vrijwilligers kunnen hieraan een bijdrage leveren. We vragen onze medewerkers bewust te zijn van kosten en mee te denken in kleine verbeteringen. Want een financieel gezonde organisatie levert de cliënt, de organisatie maar ook jou iets op. 

 


Vrijwilliger bij
Noorderzorg

 

Vrijwilliger bij Noorderzorg

Naast de cliënt, zijn naasten en medewerkers speelt de vrijwilliger een belangrijke rol.
Breed in onze organisatie verlichten vrijwilligers het werk voor de medewerkers. Ze zijn onmisbaar geworden.
Vrijwilligers zijn betrokken en hebben vaak net dat extra beetje tijd voor onze cliënten, waardoor een mooie wisselwerking ontstaat tussen cliënt, naasten en medewerkers.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Van Julsingha

In locatie Van Julsingha bieden we woonruimte,
alle vormen van intensieve ouderen- en verpleeghuiszorg zoals psychogeriatrische problematiek en thuiszorg. Deze zorg wordt
geleverd in de gemeenten Delfzijl en Appingedam.

Adres:
Van Julsingha
Koningin Wilhelminapark 23,
9934 EH Delfzijl
085 0475 300

 

De Mieden

In locatie De Mieden bieden we woonruimte, alle vormen van intensieve ouderen- en verpleeghuiszorg zoals psychogeriatrische problematiek en thuiszorg.


Adres:
De Mieden 
Hoofdstraat 61a
9982 AB Uithuizermeeden
085 0475 300

 

Hunsingoheerd

Onze locatie Hunsingoheerd in Uithuizen biedt de mogelijkheid voor ouderen om zelfstandig te wonen met door ons geleverde thuiszorg, die op deze locatie aanwezig is.


Adres:
Hunsingoheerd
Borgweg 100
9981 CJ Uithuizen
085 0475 300


Noorderzorg Thuis

Noorderzorg Thuis verzorgt persoonlijke verzorging aan huis vanuit de locaties Delfzijl en Uithuizen.
Wij verzorgen thuiszorg in Hunsingoheerd, de omliggende aanleunwoningen maar ook bij cliënten in de wijk.

Adres:
Noorderzorg Thuis locatie Uithuizen 
Industrieweg 14b
9981 HJ Uithuizen
085 0475 300
Bedrijfsbureau


 

Adres:
Bedrijfsbureau Noorderzorg
Industrieweg 14b
9981 HJ Uithuizen
085 0475 300

 


 

Noorderzorg.
altijd thuis!