Over Noorderzorg

 

 

Waarom werken bij Noorderzorg?

Dagelijks zetten onze medewerkers zich in om de beste zorg te verlenen, huishoudelijke ondersteuning te geven en vooral de cliënt zich thuis te laten voelen. Zoveel prachtige initiatieven zijn in ontwikkeling die de cliënt laten glimlachen en de medewerker laten genieten van zijn werk. Het is juist die aandacht voor elkaar die maakt dat werken in de zorg waardevol is. Binnen onze organisaties is er veel mogelijk en wordt er vooral gekeken naar het welzijn van de cliënt. De cliënt kan en mag zijn wensen uitspreken en de medewerker probeert er een goede invulling aan te geven.

 

Positieve gezondheid

In onze organisaties werken we volgens het concept ‘positieve gezondheid’. Binnen deze visie wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte. We kijken vooral naar wat de cliënt nog kan, hoe hij omgaat met levensuitdagingen bij veranderingen op fysiek, emotioneel en sociaal vlak. We vinden het belangrijk dat de cliënt zoveel mogelijk eigen regie voert en hechten veel waarde aan de rol van familie en naasten.

 

MISSIE

 

Je doet waar je goed in bent

Werken binnen deze organisaties betekent dat je werkt vanuit jouw kracht. Bij Noorderzorg vinden wij het belangrijk dat jij een positie krijgt die jou de kans biedt om te doen waar jij goed in bent en waar jij enthousiast van wordt. De zorgvraag van cliënten wordt zwaarder en er komt een groter accent te liggen op mensen met dementie en complexe somatische problematiek. Mensen blijven langer thuis wonen en zo ontstaat meer vraag naar complexere thuiszorg en ondersteuning. Omdat wij bij Noorderzorg jouw specifieke competenties waarderen en stimuleren, investeren wij in opleidingen en deskundigheidsbevordering.

 

Onze cliënt houdt de regie

Ons uitgangspunt is dat de cliënt in regie is over zijn eigen leven en zijn daarbij horende zorg. De regie blijft bij hem en bij zijn naasten. Hierdoor blijft de vertrouwde omgeving dichtbij, wat vaak als comfortabel wordt ervaren. Jouw werkzaamheden blijven aanvullend hierop, ook wanneer een cliënt in één van onze huizen komt wonen. Je kijkt vooral naar wat de cliënt nog wel kan en vult daarop aan vanuit positieve gezondheid.

 

Bedrijfseconomisch gezond

De cliënt is in regie en de professionals zijn eigenaar van hun vak. Dit maakt dat wij met minder managementlagen organiseren. Zo is meer geld beschikbaar voor zorg. Daarnaast hebben wij de kwaliteit van ondersteunende systemen versterkt. Om jou en je collega’s goed te positioneren werken we aan integratie van huishouding en activiteitenbegeleiding binnen de zorgteams. Deze samenwerking is nodig om de cliënt zo zorgeloos mogelijk zijn leven te laten leiden.

 

 

 

 

 

Noorderzorg.

altijd thuis!